El triomf de la dona

L’ascens d’una dona a la direcció d’una petita delegació, l’any 1990, presentava certes dificultats.