La insuportable absència del bròquil

Una absència en fa aflorar una altra.

El triomf de la dona

L’ascens d’una dona a la direcció d’una petita delegació, l’any 1990, presentava certes dificultats.

L’odalisca

Una creadora de moda confecciona un vestit d’odalisca sobre el cos qui l’ha de lluir.

El condol

El trasbals d’ànimes i mobles semblen fer enfollir la Matilde.

El berenar

Tot està escrit en els jocs de la canalla. El Joaquim recupera la infantesa dels fills a través d’olors, sabors i un paisatge familiar.