Prescripció facultativa

Una història sentimental i un metge que no prescriu ansioliítics.