Immunitat

Les persones ja no en tenen prou amb la llibertat, volen immunitat.