Cotó fluix de sucre

Comentaris repetits universalment semblen voler inhibir el pensament individual