Empatia

Una situació personal es pot entendre millor quan s’ha viscut.